การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถ.ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยป่าช้าไทยทรงดำหมู่2บ้านกะเจาโซ่ง ต.ลำลูกบัว)

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถ.ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยป่าช้าไทยทรงดำหมู่2บ้านกะเจาโซ่ง ต.ลำลูกบัว)

Link ที่น่าสนใจ

นายสมรัก มีใจดี
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม

คลังเก็บ

หมวดหมู่