คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สามารถติดต่อ เทศบาลตำบลสามง่าม ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 0-3438-1129  โทรสาร 0-3437-1505

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ เทศบาลตำบลสามง่าม คืออะไรคะ

ตอบ: “เทศบาลตำบลสามง่ามเมืองน่าอยู่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต เกษตรปลอดสารพิษ และการบริหารจัดการที่ดี”

ถาม: เทศบาลตำบลสามง่าม เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.

Link ที่น่าสนใจ