เทศบัญญัติงบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
Download File

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Download File

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Download File

ประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
Download File

ประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลสามง่าม
Download File

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Download File

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Download File

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Download File

Link ที่น่าสนใจ