ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562(จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางซอยวิกนราแก้ว จากถนนดอนตูม-หนองปลาไหลถึงโรงงานทำศาลพระภูมิหมู่1ต.สามง่าม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562(จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางซอยวิกนราแก้ว จากถนนดอนตูม-หนองปลาไหลถึงโรงงานทำศาลพระภูมิหมู่1ต.สามง่าม)

Link ที่น่าสนใจ
นายสมรัก มีใจดี
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
คลังเก็บ
หมวดหมู่