การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถ.ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเศรษฐวิถีซอย26ข้างวัดลำลูกบัวหมู่4ต.ลำลูกบัวถึงสุดเขตเทศบาล)

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถ.ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเศรษฐวิถีซอย26ข้างวัดลำลูกบัวหมู่4ต.ลำลูกบัวถึงสุดเขตเทศบาล)

Link ที่น่าสนใจ
นายสมรัก มีใจดี
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
คลังเก็บ
หมวดหมู่