การเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถ.ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเศรษฐวิถีข้างวัดลำลูกบัวซอย26หมู่4ต.ลำลูกบัวถึงสุดเขตเทศบาล)

การเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถ.ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเศรษฐวิถีข้างวัดลำลูกบัวซอย26หมู่4ต.ลำลูกบัวถึงสุดเขตเทศบาล)

Link ที่น่าสนใจ
นายสมรัก มีใจดี
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
คลังเก็บ
หมวดหมู่