ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562(จ้างเหมารถแบคโฮขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้าประจำสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลสามง่าม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562(จ้างเหมารถแบคโฮขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้าประจำสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลสามง่าม)

Link ที่น่าสนใจ
นายสมรัก มีใจดี
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
คลังเก็บ
หมวดหมู่