การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ร่างประกาศและ่ร่างเอกสารจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝั่งท่อระบายน้ำสายทางในซอยหลังโรงเจต้นสำโรงถึงร้านขายของเก่าหมู่3ต.สามง่าม)

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ร่างประกาศและ่ร่างเอกสารจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝั่งท่อระบายน้ำสายทางในซอยหลังโรงเจต้นสำโรงถึงร้านขายของเก่าหมู่3ต.สามง่าม)

Link ที่น่าสนใจ
นายสมรัก มีใจดี
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
คลังเก็บ
หมวดหมู่