การเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางซอยวิกนราแก้วจากดอนตูม-หนองปลาไหลถึงโรงงานทำศาลพระภูมิ หมู่1ต.สามง่าม)

การเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางซอยวิกนราแก้วจากดอนตูม-หนองปลาไหลถึงโรงงานทำศาลพระภูมิ หมู่1ต.สามง่าม)

Link ที่น่าสนใจ
นายสมรัก มีใจดี
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม
คลังเก็บ
หมวดหมู่