การเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ประกวดราคาจ้่างเหมารถแบคโฮขนาดไม่น้อยกว่า120แรงม้าประจำสถานที่กำจัดขยะเทศบาลต.สามง่าม)

การเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ประกวดราคาจ้่างเหมารถแบคโฮขนาดไม่น้อยกว่า120แรงม้าประจำสถานที่กำจัดขยะเทศบาลต.สามง่าม)

Link ที่น่าสนใจ

นายสมรัก มีใจดี
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม

คลังเก็บ

หมวดหมู่